Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3(51) (2019) A speaker recognition system using combination method between Vector Quantization and Gaussian Mixture Model Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tú Hà, Ngô Quốc Hưng
 
S. 2(50) (2019) A study on high school students’ perceptions of the process of learning to write emails in English Tóm tắt   PDF
Trần Thị Tơ, Lê Phạm Hoài Hương
 
S. 3(51) (2019) Ảnh hưởng của hàm kích hoạt đến mô hình mạng nơron tích chập Tóm tắt   PDF
Vĩnh Anh Nghiêm Quân, Nguyễn Lê Trung Thành, Đinh Thị Diệu Minh, Trần Hoài Nhân
 
S. 1(49) (2019) Biểu tượng Nước trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 Tóm tắt   PDF
Phan Thúy Hằng
 
S. 2(50) (2019) Các hình thức hoạt động trải nghiệm trong môn Hóa học ở nhà trường phổ thông Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thùy Trang
 
S. 3(51) (2019) Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ Tóm tắt   PDF
Phan Thị Tâm, Trương Minh Đức, Lê Thị Hồng Thanh
 
S. 1(49) (2019) Cảm quan về con người trong thơ Nguyễn Bình Phương Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Diễm My
 
S. 1(49) (2019) Chuyển thể kí hiệu biểu thị thời gian từ văn chương đến điện ảnh trong trường hợp “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Dưới góc nhìn liên văn bản và liên kí hiệu) Tóm tắt   PDF
Hoàng Hữu Phước
 
S. 3(51) (2019) Cơ sở khoa học của việc quản lý tổng hợp dải ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng môi trường Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Thủy, Phan Anh Hằng, Nguyễn Hoàng Sơn
 
S. 2(50) (2019) Dạy học chủ đề hệ thức lượng trong tam giác theo định hướng phát triển năng lực của học sinh – Một nghiên cứu hành động Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Nga
 
S. 2(50) (2019) Giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh phổ thông qua một số trò chơi trực tuyến Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hiển
 
S. 3(51) (2019) Giải pháp khôi phục, phát triển vườn nhà phục vụ cải thiện vi khí hậu ở phường Tây Lộc, thành phố Huế Tóm tắt   PDF
Lê Phúc Chi Lăng
 
S. 3(51) (2019) Influence of phonon confinement on cyclotron-phonon resonance in infinite square quantum well Tóm tắt   PDF
Võ Thành Lâm, Lê Đình
 
S. 3(51) (2019) Invariant Differential Operators on the compactification of Symmetric Spaces Tóm tắt   PDF
Trần Đạo Dõng
 
S. 2(50) (2019) Investigating the use of speaking tasks in English classes at Le Quy Don gifted high school in Nha Trang Tóm tắt   PDF
Đoàn Tôn Bảo Phúc
 
S. 1(49) (2019) Không gian giấc mơ trong một số truyện ngắn nữ Việt Nam hiện đại Tóm tắt   PDF
Trần Nhật Thu
 
S. 3(51) (2019) Môđun và vành ker-bất biến đẳng cấu Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Diễm Chi
 
S. 3(51) (2019) Một giải thuật lập lịch đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng chuyển mạch chùm quang Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Quốc, Nguyễn Chí Công, Phạm Trung Đức
 
S. 2(50) (2019) Một số kết quả nghiên cứu ban đầu về khung TPACK trong dạy học tích hợp công nghệ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thế Dũng
 
S. 3(51) (2019) Một vài kết quả về môđun bất biến đẳng cấu Tóm tắt   PDF
Đào Thị Trang
 
S. 3(51) (2019) Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk Tóm tắt   PDF
Y Lam Niê, Nguyễn Hoàng Sơn
 
S. 3(51) (2019) Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sông Gianh Tóm tắt   PDF
Hà Thùy Trang, Nguyễn Đình Luyện, Đinh Diệu Huyền
 
S. 3(51) (2019) Nghiên cứu động vật đất cỡ trung bình (Mesofauna) ở vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thuận, Trần Văn Giang, Huỳnh Thị Tường Vy
 
S. 1(49) (2019) Những chuyển biến trong giáo dục nhà chùa ở Miến Điện dưới thời vua Mindon (1853-1878) Tóm tắt   PDF
Lê Thị Quí Đức
 
S. 2(50) (2019) Năng lực tính toán và tiêu chí đánh giá năng lực tính toán trong quá trình giải bài tập Vật lý của học sinh Tóm tắt   PDF
Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Phan Thị Kim Thi
 
1 - 25 trong số 58 mục 1 2 3 > >>